نشست خبري اعضاي شوراي اسلامي شهر و شهردار زنجان به مناسبت روز خبرنگار

نشست خبري اعضاي شوراي اسلامي شهر و شهردار زنجان به مناسبت روز خبرنگار برگزار شد.

تكميل پل سيد الشهداء و بازگشايي محور پادگان نقطه قوتي در كارنامه شوراي چهارم شهر زنجان خواهد بود

نماينده ولي فقيه در استان و امام جمعه شهر زنجان گفت: عملكرد شوراي چهارم شهر زنجان مطلوب بوده و تكميل پل سيد الشهداء و بازگشايي محور پادگان نقطه قوتي در كارنامه اين شورا خواهد بود.