لزوم تهیه چک لیست نظارتی در شهرداری زنجان برای تسهیل سرمایه‌گذاری

معاون عمراني استاندار زنجان با اشاره به اینکه چک لیست نظارتی در شهرداری زنجان به منظور تسهیل در روند سرمایه‌گذاری باید تهیه شود گفت: هدر رفت زمان هر سرمایه‌گذار در واحدهای مختلف شهرداری باید احصا شود.

فعاليت هاي جهاد دانشگاهي مصداق بارز اقتصاد مقاومتي است

رئيس شوراي اسلامي شهر زنجان گفت: اقدامات و فعاليت هاي جهاد دانشگاهي در زمينه هاي مختلف ، مصداق بارز اقتصاد مقاومتي مي باشد.